Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ordynacji na Oddziale Neurochirurgii oraz pełnienia dyżurów lekarskich, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom neurochirurgicznym SOR przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
  Data modyfikacji: 02-07-2022 09:51
 2. Pomoc laboratoryjna w Prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej i Zakładu Patomorfologii
  Data utworzenia: 01-07-2022 12:19
 3. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub medycyny rodzinnej na odcinku pediatrycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK w Opolu
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:18
 4. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi na Oddziale Laryngologii, obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom SOR przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:17
 5. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii, pełniącego funkcję Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:14
 6. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarkę w Pracowni Hemodynamiki USK w Opolu
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:11
 7. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ordynacji oraz dyżurów lekarskich w Pododdziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii przez lekarza specjalistę.
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:09
 8. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w USK w Opolu.
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:06
 9. Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, oraz dyżurów lekarskich pod telefonem oraz dyżurów na wezwanie na Oddziale Okulistycznym przez lekarzy specjalistów
  Data modyfikacji: 30-06-2022 15:02
 10. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2021
  Data modyfikacji: 30-06-2022 12:14
Wersja XML